Namn: Hans Perjos
Titel:Elektriker
Avdelning:VAMAS
E-post:hans.perjos@malung-salen.se
Telefon:
Mobil:070-310 80 58
Faxnr: