Unander , HansKommunkansliet181 29
Undervisningslokal , Elprog-Malung- Sälens Gymnasieskola183 83
Ungärde skola , Skolsköterska/LäkareUngärde skola185 12